RENGINIŲ UŽSAKYMŲ SAVITARNOS SPRENDIMO SUKŪRIMASA IR ĮDIEGIMAS UAB „Gee Team“ nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas - sukurti ir įdiegti savitarnos sprendimą, kuriame klientai galės užsisakyti ir įsigyti renginių organizavimo paslaugas. Projekto rezultatas – bus sukurta savitarnos sprendimo programinė įranga. Taip pat veiklos rezultatas bus savitarnos sprendimo įdiegimas ir sukonfigūravimas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo. UAB „Gee Team“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė Projekto pavadinimas - Renginių užsakymų savitarnos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas Projekto vykdytojas: UAB „Gee Team“ Projekto vykdymo pradžia: 2021 m. rugsėjo 15 d. Projekto vykdymo pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 16 d.